Allmänna villkor

Vi ber att du noggrant läser igenom våra Allmänna Villkor och relaterade policy innan du använder vår webbplats.

Genom att fortsätta bläddra på vår webbplats accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webplats.

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss contact@systemairhome.com

Personuppgifter

Vi behandlar alla de personuppgifter du ger oss på vår webbplats i enlighet med villkoren i vår Integritetspolicy

Vänligen se till att all information du ger oss på vår hemsida inklusive användarnamn och lösenord hålls säker, säker och konfidentiell.

Om du vet eller misstänker att säkerheten för ditt konto är i fara bör du omedelbart kontakta oss contact@systemairhome.com

Vid tillämpning av dataskyddslagen 2018 och eventuella framtida ändringar eller efterföljande lagstiftning, Systemair HOME AB, är Sverige "Data Controller".

Information om webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt hela tiden, men vi ger inga garantier om tillgänglighet eller tillgänglighet på vår webbplats, och vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella skador, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår av dig som en följd av bristande tillgänglighet eller tillgänglighet på vår webbplats. Om våra priser visas felaktigt förbehåller vi oss rätten att rätta till priserna och inte sälja dig produkten till det pris du ursprungligen såg på vår hemsida.

När du surfar på vår webbplats kan produkternas färger variera beroende på faktorer som dina bildskärmsinställningar t.ex.

Bilder och sketcher på vår hemsida är endast i illustrationssyfte. För en korrekt beskrivning av någon produkt och uppgifter om vad som medföljer produkten, läs produktbeskrivningen.

Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera vår hemsida för virus, men vi garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller annat skadligt innehåll

Länkar och delning

Eventuella länkar eller möjligheter att dela (via sociala medier, bloggar, och liknande webbplatser och kommunikationstjänster) på vår webbplats tillhandahålls enbart för din användning och bekvämlighet. Länken representerar inte något godkännande eller rekommendation av oss och betyder inte att vi har någon koppling till den länkade webbplatsen.

Vi är inte ansvariga för innehållet på några webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats eller för de rättsliga följderna av ditt ingånde av några avtal med de tredje parter som tillhandahåller dessa länkade webbplatser och vi accepterar inte något ansvar för förlust, skada, utgift, kostnader eller ansvar som du ådragit dig som följd. Observera att om du delar innehåll på andra plattformar kan det finnas separata villkor som är anslutna till organisationen som gör att du kan dela. Vänligen kontrollera villkoren för alla sajter du tänker dela till. Vissa villkor kan förbjuda dig att dela vårt innehåll.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för förluster, skador, kostnader, kostnader, förseningar eller annan ansvarsförbindelse som helst (inklusive utan begränsning några ekonomiska förluster såsom förlust av vinst) som du kan ådra dig till följd av någon händelse utanför vår rimliga kontroll (inklusive utan begränsning eventuella fel i överföring, kommunikation, dator eller andra faciliteter eller din oförmåga att få tillgång till webbplatsen av någon anledning eller något fel eller försening i sändande eller mottagande.

Tillgänglighet för produkter

Alla produkter är beroende av tillgänglighet, så vi kanske inte kan leverera din beställning. Under oförutsedda omständigheter och med eller utan förvarning vi kan behöva sluta sälja produkter via webshop antingen tillfälligt eller permanent. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förluster du får till följd av uppdatering eller ändring av vår webbplats.

Priser

Om inget annat anges är alla priser som visas på Systemair HOME online inklusive moms och andra tillämpliga skatter. De produktpriser som visas inkluderar inte leveranskostnaden eller extra avgifter, som kommer att läggas till ditt totala orderpris. Vi förbehåller oss rätten att justera priser, produkter och specialerbjudanden efter eget gottfinnande.

Om vi upptäcker ett fel i vår prissättning kommer vi att informera dig så snart som möjligt och du kommer då att få möjlighet att annullera eller få ny bekräftelse av din beställning till rätt pris.

Om vi av någon anledning inte kan kontakta dig med de kontaktuppgifter du har angett, kommer vi att behandla beställningen som annullerad och meddela dig via e-post.

Att göra din beställning

Du kan bara köpa från Systemair HOME online om du är 18 år eller äldre. Du behöver en aktiv e-postadress och ett telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig. Din beställning räknas som ett erbjudande att köpa varor från oss. Efter att du gjort din beställning får du en Order Bekräftelse. Detta innehåller uppgifter om de produkter du har beställt, den totala kostnaden för ordern (inklusive leverans) och ett ordernummer.

Det utgör också momskvittot för din eller dina produkt.

Orderacceptans

Godkännande av din beställning kommer att ske när vi avsänder produkten/produkterna till dig. Tills vi avsänder produkten/produkterna, kommer inget kontrakt att ha bildats mellan oss.

Även om vi hoppas kunna leverera alla beställda produkter, förbehåller vi oss rätten, efter eget gottfinnande och utan att vi behöver ange skäl, att inte acceptera något erbjudande när som helst.

Om vi nekar din beställning kommer vi att meddela dig så snart som är rimligt möjligt.

Betalning

Vi kommer att ta betalning från ditt kort eller annat betalningsmedel som finns i webbutiken, vid den tidpunkt du gör din beställning.

Att ta betalt betyder inte att vi har accepterat din beställning och om vi av någon anledning inte kan acceptera din beställning kommer vi att ge dig full återbetalning inom 14 dagar. Vänligen se information om våra betalningsalternativ: Betalningsalternativ

Leveranser

Vi överlåter vår leveranstjänst till betrodda transporttjänstleverantörer, men vi kommer alltid att vara ansvariga för leveranstjänstens utförande. För mer information om våra leveranspartner och leveransavgifter, besök våra leveranssidor för mer information: Leveranssidor

Leveransdatum

För alla leveranser ser du föreslagen leveransdag från lagret när du gör din beställning. Vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla leveransdatumet, men det kan finnas tillfällen då vi inte kan göra detta och det bekräftade leveransdatum kommer att vara annorlunda. Sändningstiden varierar beroende på var du befinner dig och vald leveranspartner, besök våra leveranssidor för mer information: Leveranssidor

Om du vill ändra din leveranstid eller datum, kontakta oss så ger vi råd om detta är möjligt: contact@systemairhome.com

Oförutsedda omständigheter vid leverans

I händelse av oförutsedda omständigheter (såsom lastbilshaveri, trafikolycka, större trafikförseningar eller oväder) kommer vi att göra vårt bästa för att kontakta dig för att arrangera alternativa leveranstider eller datum. Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster (inklusive förlust av intäkter, vinster, förväntade besparingar, goodwill eller affärsmöjlighet, för eventuella skador på ditt rykte) som uppstått på grund av en försening av leveransen som uppstår på grund av någon orsak utanför vår kontroll.

Om du behöver ändra en leverans på grund av oförutsedda omständigheter vid leverans, vänligen kontakta oss på contact@systemairhome.com

Produkter som skadats under transport

Om du upptäcker några skador på produkt / produkterna efter leverans, vänligen meddela Systemair HOME så snart som möjligt efter leveransen genom att kontakta oss på contact@systemairhome.com

Vänligen inkludera en kopia av inköpskvittot, undertecknad fraktsedel och en bild av den eller de skadade varorna. Se mer information Leveranssidor

Vänligen behåll eventuella skadade produkter så att vi kan inspektera vid ett senare tillfälle. Om du kasserar någon skadad produkt innan vi har haft möjlighet att inspektera den, då kan detta påverka alla anspråk. Vi kommer alltid att försöka ersätta eventuell skadad produkt. Men om vi inte kan göra det kommer vi att återbetala dig med hela beloppet du har betalat för produkt / produkterna tillsammans med eventuella relevanta leveransavgifter.

Orderavbokning

Du kan avbryta hela din beställning fram till 1 dag före bekräftat fraktdatum och vi kommer att ge dig full återbetalning.

Om du bestämmer dig för att avbryta en beställning som har levererats och vill att vi ska samla en del av, eller hela beställningen, vänligen se vår Returpolicy

För att avboka ett köp kontakta oss på contact@systemairhome.com, inklusive en kopia av ditt inköpskvitto och vilket köp du vill avbryta.

Returer

Om du behöver returnera en produkt, se vår Returpolicy

Reklamationer

Om du behöver reklamera en produkt, se vår Returpolicy

Återbetalning

Vänligen se vår Returpolicy för information om återbetalning.

Tvister

I händelse av att du har ett klagomål angående en produkt eller tjänst som köpts från Systemair HOME, vänligen kontakta oss på contact@systemairhome.com

Copyright

Innehållet på alla delar av webbplatsen tillhör Systemair HOME. Detta inkluderar upphovsrätt till all text, beskrivningar och bilder. Det omfattar även varumärken i vårt namn och logotyper.

Du får ladda ner till en lokal hårddisk och skriva ut utdrag från vår webbplats för personligt bruk. Du får också kopiera hämtat utdrag till andra förutsatt att du inte gör det för vinst.

Reprodurerande av delar av eller hela innehållet i någon form är förbjudet om inte det är för personligt bruk. Inget av innehållet på vår webbplats får kopieras eller på annat sätt införlivas i eller lagras i någon annan webbplats, elektroniskt hämtningssystem, publicering eller annat arbete i någon form (oavsett om det är papperskopia, elektroniskt eller annat).

Om du vill använda något av vårt innehåll för något annat syfte än vad som anges ovan (som inkluderar inramning av webbplatsen) måste du först kontakta oss och få vårt tillstånd.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren på vilka vår webbplats och våra produkter erbjuds. Alla ändringar i våra juridiska villkor träder i kraft omedelbart när de placeras på vår webbplats och kommer att gälla för all framtida användning av vår webbplats.

Du bör regelbundet kontrollera de allmänna villkoren och vår policy som publiceras på vår webbplats eftersom de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök.

Webbplatsbegränsningar

När du använder vår webbplats kan du inte:

1. Störa eller inaktivera alla säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehållet som är åtkomligt via webbplatsen.

2. Ge några falska uppgifter i dina kontouppgifter.

3. Ta en annan persons identitet utan den personens tillstånd eller att du agerar på uppdrag av en person, enhet eller organisation

4. Använda webbplatsen om vi har suspenderat eller förbjudit dig att använda den.

5. Skicka skräp, skräppost eller repetitiva meddelanden.

6. Engagera i olagligt eller olagligt beteende.

7. Modifiera, störa, avlyssna, eller hacka webbplatsen.

8. Missbruk av webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat liknande material eller genom att genomföra någon annan åtgärd som skulle skada webbplatsen, någon webbplats användarens utrustning eller har en skadlig inverkan på någon webbplats användares erfarenhet av att använda webbplatsen.

9. Samla in alla uppgifter från platsen på annat sätt än i enlighet med dessa användarvillkor.

10. Skicka eller bidra med något innehåll som är kränkande, hotfullt, obscent, osant, chockerande eller stötande.

11. Missbruk, skada eller mobba en annan webbplatsanvändare, medlem av vår personal eller person.

12. Skicka eller bidra med något användarinnehåll utan tillstånd från innehållsägaren eller på annat sätt göra intrång i tredje parts upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter.

13. Lämna eller bidra med någon information eller kommentar om en annan person som är osann, privat, konfidentiell eller ärekränkande (inklusive personligen anklagar en annan person för oprövad brottslighet eller allvarliga förseelser som kan skada deras rykte i ögonen på någon som läser din kommentar).

Om du bryter mot något av dessa användarvillkor kan vi hindra dig från att använda denna webbplats på permanent eller tillfällig basis. Vi kan vidta andra åtgärder samt inklusive men inte begränsat till att rapportera dig till polisen eller andra brottsbekämpande organ, utfärda en varning eller vidta rättsliga åtgärder mot dig och driva eventuella kostnader vi ådrar oss som ett resultat av att göra detta.

Ändring av villkor och villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren på vilka vår webbplats och våra produkter erbjuds. Alla ändringar i våra juridiska villkor träder i kraft omedelbart när de placeras på vår webbplats och kommer att gälla för all framtida användning av vår webbplats. Du bör regelbundet kontrollera villkoren och vår policy som publiceras på vår webbplats eftersom de kan ha ändrats sedan ditt senaste besök.

Ansvar

Hela vårt ansvar gentemot dig enligt dessa villkor och returpolicy ska inte överstiga det pris som betalats för de varor du har köpt via Systemair HOME, förutsatt att vi tar rimligt ansvar när vi levererar varor till dig. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för eventuella förluster av intäkter, vinster, förväntade besparingar, goodwill eller affärsmöjlighet, för eventuella skador på ditt rykte eller för eventuella förluster som inte rimligen kan förutses av oss båda vid den tidpunkt då ditt köp görs, eller din beställning accepteras.

Styrande lag

· Om du är konsument, observera att dessa användarvillkor, deras ämne och bildande, är styrd enligt svensk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i Sverige kommer att ha icke-exklusiv behörighet.

· Om du är en verksamhet regleras dessa användarvillkor, deras ämne och bildande (samt eventuella icke-avtalsrättsliga tvister eller anspråk) av svensk lag. Vi är båda överens om att domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet

Läs mer: Juridiskt meddelande